ابعاد ورقهای پلکسی گلاس چند در چند است؟

صفحه ی اصلی سوالاتابعاد ورقهای پلکسی گلاس چند در چند است؟
کاربر مهمان 5 سال قبل

ابعاد ورقهای آکرلیک که به پلکسی گلاس مشهور است به سانتیمتر….

1 پاسخ
مدیر پان لیزر عضو سایت 5 سال قبل

ابعاد ورقهای پلکسی ۲ تا ۱۰ میل که خدمات آن را انجام میدهیم ۱۲۲×۱۸۳ میباشد.
ابعاد ورق ۱ میل ۹۰×۱۸۳ میباشد.
ضخامتهای بالاتر از ۵ میل صرفا با شیت به ابعاد ۶۰×۴۰ قابل برش میباشد.
ضخامتهای پایین تر از ۵ میل تا ابعاد ۱۲۰×۹۰ قابل برش میباشد.

دکمه بازگشت به بالا