نحوه قیمت گذاری خدمات برش لیزر برای تولید کنندگان

من یک تولید کننده هستم که بخشی از نیاز من مربوط به خدمات برش لیزری میباشد. مجموعه پان لیزر چه امتیازاتی برای تولید کنندگان کالاهای ایرانی در نظر گرفته است؟

1 پاسخ

در پان لیزر حمایت از تولید کنندگان داخلی از اولویتهای کاری میباشد. برای تولید کنندگان تخفیف های ویژه در نظر گرفته ایم. از لینک زیر میتوانید ازجزییات آگاه شوید.

تماس تلفنی

×
بستن